fbpx
We get results

Κάνουμε πράξη, αυτό που έχετε σχεδιάσει στο μυαλό σας!

Η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για τα εμπορικά σας προγράμματα. Το PYLON ERP είναι ένα λογισμικό σύστημα λειτουργιών που αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες. Συμβάλει στην παρακολούθηση των ενεργειών της επιχείρησης και στην λήψη ορθών και άμεσων αποφάσεων. καλύπτει ένα σύνολο αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων και συμβάλει στην σύνδεση των τμημάτων της επιχείρησης. Μέσα από την εφαρμογή του PYLON ERP συνδέονται λειτουργίες όπως η αποθήκη, οι πωλήσεις, οι αγορές, η παραγωγική διαδικασία, CRM, το Λογιστήριο, το Οικονομικό Τμήμα, η εξυπηρέτηση και η Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Τα εμπορικά προγράμματα που δημιουργούμε για την κάλυψη των αναγκών σας στηρίζονται στο PYLON ERP, το οποίο έχει αρκετά πλεονεκτήματα και δίνει πολλές δυνατότητες για την επιχείρηση σας. Υπάρχει πλήρης εναρμόνιση με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε., myDATA. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες της επιχείρησης από διάφορα περιβάλλοντα λειτουργίας, όπως από Mobile Applications και όλους τους Browser. Έτσι, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έχουν πληροφόρηση άμεσα από όπου και αν βρίσκονται, με μία απλή σύνδεση τους στο κινητό ή το tablet τους.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του εμπορικού προγράμματος Epsilon που προσαρμόζουμε για τις ανάγκες των πελατών μας, είναι πως αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για πελάτες χονδρικής. Μειώνεται σημαντικά το κόστος και ο απαιτούμενος χρόνος για τις παραγγελίες B2B, και ταυτόχρονα αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών από την άμεση εξυπηρέτηση τους.

Το εμπορικό πρόγραμμα συμβάλει και στην πλήρη και άμεση παρακολούθηση των αποθεμάτων. δίνει την δυνατότητα καταγραφής θέσεων αποθήκευσης και μετακίνησης των ειδών, την αυτόματη δημιουργία παραστατικών και τον έλεγχο των αποθεμάτων. Επίσης, δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης όλων των παραπάνω ενεργειών  του Warehouse Management System από οποιαδήποτε συσκευή σε online και offline mode.

Άλλα πλεονεκτήματα είναι πως παρέχει αναλυτικές πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση των επιχειρήσεων αλλά και την παραγωγικότητα μέσω της εφαρμογής Power Analytics. Επίσης, δίνει την δυνατότητα εφαρμογής ενός πλήρους πληροφοριακού συστήματος CRM που μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τις διάφορες διαδικασίες της επιχείρησης, βελτιώνοντας την επικοινωνία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι πως δεν είναι απαραίτητη η συνεχής επικοινωνία του tablet με τον application server του PYLON, για την καταχώρηση παραγγελιών, παραστατικών εισπράξεων και άλλες ενέργειες του CRM. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα διαρκούς σύνδεσης με την εφαρμογή όπου και αν βρίσκεται κάποιος και οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί.

Το εμπορικό πρόγραμμα επίσης συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση των διοικητικών λειτουργιών. Ειδικότερα, παρέχει σημαντικές πληροφορίες που οδηγούν σε διοικητικές αποφάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα και τις διαδικασίες μέσα στην επιχείρηση. Επίσης, παρέχει την δυνατότητα Cloud και Data Security, για την αποθήκευση και τον διαμοιρασμό των πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με ασφάλεια.

Τα έμπειρα μέλη της ομάδας μας μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα PYLON ERP, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας. Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι πως μπορεί να διαμορφωθεί σε πολλά επίπεδα, ώστε η εφαρμογή του στην επιχείρηση σας να ξεπεράσεις τις προσδοκίες σας. Έτσι, μπορείτε με μία απλή σύνδεση στο διαδίκτυο να παρακολουθείτε την επιχείρηση σας από όπου και αν βρίσκεστε.

Συνοπτικά οι δυνατότητες του εμπορικού προγράμματος της Epsilon, PYLON ERP είναι:

 • Η διαχείριση αποθήκης και των ειδών της επιχείρησης.
 • Η παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Η παρακολούθηση και διαχείριση των αγορών και πωλήσεων.
 • Η δυνατότητα επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω του CRM.
 • Η ευκολία διαχείρισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων και μεγεθών της επιχείρησης.
 • Η παρακολούθηση και ενημέρωση του Τμήματος Service
 • Η διαχείριση των συναλλασσόμενων
 • Η χρήση κυκλωμάτων λογιστικής σε διάφορες μορφές τους
 • Η διαχείριση γεωργικών φαρμάκων
 • Η διαχείριση Πετρελαιοειδών
 • Η διαχείριση E-Banking Online Services
 • Η σύνδεση με P.O.S.
 • Η δυνατότητα Quick Order
 • Η δυνατότητα Quick Service

Οι λύσεις μηχανογράφησης που προτείνει το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας, συμβάλουν στην βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης σας, την διασύνδεση των λειτουργειών και την ευκολότερη παρακολούθηση των οικονομικών και εμπορικών στοιχείων της. Έτσι, η διαχείριση είναι πολύ πιο εύκολη και βελτιώνεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση σας.

Take Your Business to Next
Level Right Now!