Διαχείριση Social Media

Προβάλετε την επιχείρηση σας σε εκατομμύρια χρήστες

WE MAKE YOUR LIFE BETTER

Κάνουμε πράξη, αυτό που έχετε σχεδιάσει στο μυαλό σας!

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή social media, αποτελούν ένα από τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά μέσα προβολής και προώθησης της επιχείρηση σας. Εκατομμύρια ενεργοί χρήστες παγκοσμίως, με τους οποίους η επιχείρηση σας μπορεί να συνδεθεί και να μετατρέψει σε υποψήφιους πελάτες.

Πλέον όλες οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να διατηρούν ενεργούς λογαριασμούς στα social media, στους οποίους πρέπει να κοινοποιούν το κατάλληλο περιεχόμενο για να προσεγγίσουν το κοινό στόχο τους. Η Vendo δημιουργεί και διαχειρίζεται με επαγγελματισμό τους λογαριασμούς της επιχείρησης σας στο Facebook, το Instagram, το TikTok, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube.

Διαχείριση social media Θεσσαλονίκη

Συνεχής υποστήριξη

Τι είναι διαχείριση των Social Media;

Η διαχείριση των social media είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, που περιλαμβάνει την έρευνα και ανάλυση του κοινού στόχου, την κοινοποίηση αναρτήσεων με βάση συγκεκριμένους στόχους και την διαρκή αύξηση των αλληλεπιδράσεων. Δεν αρκούν μόνο οι κοινοποιήσεις σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης. Τα social media αποτελούν ένα από τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται στην επικοινωνιακή στρατηγική μίας επιχείρησης και στο πλάνο μάρκετινγκ της. Επομένως, είναι σημαντική η διαχείριση τους από εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μέσα από τις ενέργειες του εξειδικευμένου προσωπικού μας, αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις με το κοινό, τα θετικά σχόλια, η φήμη και οι πωλήσεις της επιχείρησης καθώς και η δέσμευση και η πιστότητα των πελατών.

Η Vendo αναλαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών για τα social media της επιχείρησης σας.

01
01
Δημιουργία των λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα

02
02
Δημιουργία Messenger Bots

03
03
Δημιουργία προϊοντικού καταλόγου

04
04
Διασύνδεση των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης με την ιστοσελίδα της επιχείρησης

05
05
Διασύνδεση με Instagram Business

06
06
Lead Forms

07
07
Επιλογή κοινού στόχου και δημιουργία αντίστοιχων ενεργειών σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

08
08
Τμηματοποίηση της αγοράς και στόχευση σε ομάδες κοινού-στόχου

09
09
Δημιουργία SMART στόχων. Συγκεκριμένων, Μετρήσιμων, Συλλογικών, Ρεαλιστικών και χρονικά οριοθετημένων στόχων.

10
10
Επιλογή και δημιουργία του κατάλληλου τρόπου διαφήμισης. Φωτογραφίες, Βίντεο, Slideshows, Collection, Carousel, Messenger, Canvas Ads.

11
11
Δημιουργία πρωτότυπου και ανταγωνιστικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

12
12
Χρήση των πόρων για όσο το δυνατόν καλύτερη απόσβεση της κάθε διαφημιστικής καμπάνιας.

Διαφήμιση στα Social Media

Η ραγδαία αύξηση των Social Media με πάνω από 6 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στην Ελλάδα, δίνει την ευκαιρία σε όλες τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις πωλήσεις τους στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η διαφήμιση στα social media είναι ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης καθώς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να εμφανίσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε στοχευμένο κοινό. Ενώ οι πωλήσεις είναι η κύρια μετατροπή που επιδιώκεται, οι ενέργειες που οδηγούν σε αυτήν είναι μια σύνθετη διαδικασία που βασίζεται στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών .

Μια στρατηγική μάρκετινγκ πωλήσεων περιλαμβάνει όλες τις τακτικές με στόχο αρχικά την μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας και της αλληλεπίδρασης ενός brand με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες και ακολούθως την αύξηση των πωλήσεων!

Απαιτείται έρευνα για τον προσδιορισμό των κοινωνικών δικτύων που ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε brand καθώς κάθε πλατφόρμα απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό και χρήζει διαφορετικής στρατηγικής και προσέγγισης.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει την δημιουργία διαφημιστικών εκστρατειών σε όλους τους λογαριασμούς της επιχείρησης σας στο Facebook, το Instagram, το TikTok, το Twitter, το LinkedIn ή το YouTube, σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τους στόχους σας.

Επικοινωνήστε με την Vendo για να δημιουργήσουμε μαζί την επικοινωνιακή σας στρατηγική στα social media. Όταν οι ενέργειες πραγματοποιούνται σωστά και οργανωμένα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για την επιτυχία της επιχείρησης σας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της.

Αφήστε τους ειδικούς της Vendo να δημιουργήσουν όλα τα κατάλληλα διαφημιστικά μηνύματα για το κοινό σας και να αυξήσουν την αλληλεπίδραση της επιχείρησης σας με τους χρήστες.

Με την υποστήριξη της Vendo μπορείτε να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των χρηστών και να δημιουργήσετε μαζί τους μία μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.

Take Your Website to Next
Level Right Now!