Vendo Advertising

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κατασκευή eshop με 90% επιδότηση

Ένα νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κατασκευή eshop ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου 2022.

Το πρόγραμμα ονομάζεται “Ψηφιακά Εργαλεία MμE”. Χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως μέρος της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη (προϋπολογισμός) του προγράμματος είναι €180.000.000,00 και αφορά, μεταξύ άλλων, μια σειρά από επιδοτούμενες ψηφιακές λύσεις για την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η επιλέξιμες δαπάνες για αυτή την επιδότηση ΕΣΠΑ για eshop και υπηρεσίες ψηφιακού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, ορίζονται από 1000€ έως 20000€ ανά επιχείρηση, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 90% και αποδίδεται μέσω μέσω παροχής επιταγών (vouchers). Στόχος του προγράμματος είναι η ψηφιακή ωριμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα εκσυγχρονίσουν την εμπορική, παραγωγική και διοικητική τους λειτουργία με νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Πάμε να δούμε αναλυτικά ότι πληροφορία έχουμε έως τώρα σχετικά με την επιδότηση ΕΣΠΑ για ηλεκτρονικά καταστήματα και digital marketing.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιδότηση eshop & digital marketing

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ παρέχει επιδότηση έως και 90% όλων των εργασιών και εργαλείων που αφορούν την κατασκευή eshop για πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Επιπλέον επιδοτούνται εργαλεία που αφορούν την προώθηση ιστοσελίδων και άλλες υπηρεσίες υποδομής.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” προωθεί την ενίσχυση ηλεκτρονικού εμπορίου με επιδότηση για προώθηση eshop μέσω cloud-based εφαρμογών digital marketing, όπως:

Για συνδρομητικές υπηρεσίες digital marketing, η επιδότηση ΕΣΠΑ αφορά έως και 36 μήνες συνδρομής, με επιδότηση έως και 90% επί του συνολικού ποσού.

Γιατί να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κατασκευή eshop;

Στο παρελθόν έχουμε αναλύσει τα πλεονεκτήματα που έχει η κατασκευή eshop και τις δυνατότητες που προφέρει σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Άλλωστε, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων έχει ήδη προβεί στην δημιουργία eshop, μέσα από το οποίο διαθέτει τα προϊόντα προς πώληση.

Ακόμη λοιπόν και αν δεν έχετε αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για την επιχείρησή σας, πλέον έφτασε ο καιρός.

Άλλωστε ποιος ο λόγος να μην εκμεταλλευτείτε την επιδότηση που καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το ποσό της επένδυσή σας;

Στην ουσία μιλάμε για μια κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος που όχι μόνο θα αυξήσει σε τεράστιο βαθμό τις πωλήσεις σας αλλά θα πληρώσετε και ελάχιστα χρήματα από την τσέπη σας.

Ποιες είναι οι προδιαγραφές ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης;

Οι προδιαγραφές για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης eshop περιλαμβάνουν στοιχεία της εταιρείας και περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, το πρόγραμμα αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας από 01.01.2021 έως και 31.12.2021 ή και για μετέπειτα σύσταση εταιρείας, εντός του 2021, με προϋποθέσεις.

Η κατηγορίες που κατατάσσονται οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι οποίες υπαγορεύουν και το ύψος της επιδότησης της κάθε επιχείρησης, είναι ανάλογες με το ύψος των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) που παρείχαν στην εν λόγω περίοδο.

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιχορήγηση κατασκευής eshop και διαδικτυακής προώθησης, αφορά τις περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις που πληρούν, μεταξύ άλλων, όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
  3. Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  4. Συνιστούν νομική οντότητα (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε. ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Κοιν.Σ.Επ., Συνεταιρισμός ή Ατομική Επιχείρηση) και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται από την επιδότηση αυτή;

Στα πλαίσια της επιδότησης καλύπτεται ένα σύνολο δαπανών που αφορούν την κατασκευή και προώθηση του ηλεκτρονικού καταστήματος σας:

  • Κατασκευή eshop.
  • Προώθηση μέσω digital marketing.
  • Εφαρμογές για πωλήσεις ή κρατήσεις, παραγγελιοληψίες, τιμολόγηση.
  • Εφαρμογές για διαχείριση αποθηκών (WMS).
  • Cloud platforms για υπηρεσίες υποδομής.

Πως μπορώ να υποβάλω αίτηση για να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Το διάστημα υποβολής τον αιτήσεων για την επιδότηση “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” ορίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες ανακοινώσεις, στο διάστημα από Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Η αίτηση επιχορήγησης δημιουργείται και υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης μέσω taxisnet. Βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης αντλούνται αυτόματα από μητρώα του δημόσιου τομέα.

Επιπλέον, ο χρήστης καταχωρεί συμπληρωματικά στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν ανά περίπτωση, όπως στοιχεία πραγματικών δικαιούχων της επιχείρησης, στοιχεία που αφορούν προγενέστερες ενισχύσεις κ.α.

Τέλος, ταυτοποιείται ο αριθμός τηλεφώνου του εκπροσώπου της επιχείρησης που θα είναι και το μέσο επικοινωνίας και αποστολής των επιταγών (vouchers) σε περίπτωση έγκρισης της επιχορήγησης.

Αφού η αίτηση ολοκληρωθεί και υποβληθεί, ο χρήστης θα μπορεί να δει μέσω taxisnet όλα τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της, καθώς και πληροφορίες για τις επιταγές (vouchers) που έχουν εκδοθεί.

Εάν λοιπόν ενδιαφέρεστε και εσείς για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος και την προώθηση του στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος ΕΣΠΑ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αφήνοντάς μας όλα τα στοιχεία σας και πληροφορίες σχετικά με το eshop που επιθυμείτε να κατασκευάσετε.

Εμείς, θα σας παρέχουμε όλη την απαραίτητη ενημέρωση και θα φροντίσουμε να αποκτήσετε ένα εντυπωσιακό και πλήρες λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημα. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλίσουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα για την επένδυσή σας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην περεταίρω ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Γιατί να μας επιλέξετε στην κατασκευή eshop;

Η vendo solutions με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον χώρο της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είναι σε θέση να αναπτύξει ηλεκτρονικά καταστήματα που ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό και είναι σε θέση να φέρουν άμεσες πωλήσεις στον εκάστοτε ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης.

Άλλωστε ποιος ο λόγος να αξιοποιήσετε μια τόσο γενναιόδωρη επιδότηση, εάν δεν εξασφαλίσετε και το άριστο αποτέλεσμα στην τελική κατασκευή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Η ομάδα μας είναι σε θέση να παρέχει εγγυημένες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε είδους επιχείρησης λιανικού εμπορίου.

Μάλιστα, τα έργα της εταιρείας μας στο οποίο μπορείτε να δείτε αρκετά δείγματα από eshop που σχεδίασε και κατασκεύασε η εταιρεία μας, αποτελεί και την απόδειξη της ποιότητας που προσφέρουμε σε κάθε μας πελάτη.

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας μαζί μας ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη του δικού σας ηλεκτρονικού καταστήματος εντός της απαραίτητης προθεσμίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιδότηση κατασκευής eshop από το ΕΣΠΑ

Ζητήστε μας ιδέες και προσφορά για Eshop και ενημερωθείτε καθημερινά για τις εξελίξεις του προγράμματος!