Vendo Advertising

Πώς να ξεκινήσεις E-shop στην Ελλάδα το 2024

Πώς να ξεκινήσεις E-shop στην Ελλάδα το 2024

Τα e-shop στην Ελλάδα καθιερώθηκαν ως αναγκαιότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατα την περίοδο της πανδημίας του Covid-19 και έπειτα από την ανάκαμψη του ηλεκτρονικού εμπορικού. Η ανάπτυξή αυτή αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα των συνθηκών, με πολλούς επιχειρηματίες να εκφράζουν ενδιαφέρον (ανάγκη) για τη δημιουργία διαδικτυακών καταστημάτων.

Η δημιουργία e-shop επωφελεί, τόσο υπάρχουσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, όσο και επιχειρήσεις του παραδοσιακού εμπορίου που επιθυμούν την επέκτασή τους στην online αγορά.

Κάπως έτσι δημιουργείται το ερώτημα “Τι χρειάζομαι για να δημιουργηθεί ένα eshop”. 

Παρακάτω ακολουθεί οδηγός των ιδιαιτεροτήτων, περιορισμών και αναγκών δημιουργίας ενός e-shop στην Ελλάδα.

Οδηγός για την ίδρυση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος:

Οδηγός για την ίδρυση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος:

 1. Η δήλωση της κατάλληλης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Προϋπόθεση της εκτέλεσης ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι η δήλωση της δραστηριότητας μέσα από τους ΚΑΔ. Αυτό συμβαίνει διότι το e-shop αποτελεί μέσο εισφοράς του εισοδήματος της επιχείρησης και οφείλει να δηλωθεί με το ανάλογο είδος δραστηριότητας της επιχείρησης.

Δηλαδή, η επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος συνδέεται με διάφορες κατηγορίες του Κωδικού Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), κυρίως στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Κάποιες συνδεδεμένες κατηγορίες ΚΑΔ μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου (ΚΑΔ 47.91): Αφορά την πώληση προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
 • Εμπορία ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών (ΚΑΔ 47.99): Περιλαμβάνει τη δραστηριότητα εμπορίας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης θα πρέπει να γίνει ενσωμάτωση των επιπρόσθετων ΚΑΔ σε συνεννόηση με τον λογιστή της επιχείρησης.

 1. Δήλωση έδρας επιχείρησης 

Η δήλωση εδραίωσης μιας επιχείρησης είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η νομική και φορολογική αναγνώριση της επιχείρησής, καθώς και για να επιτραπεί η λειτουργία της σε νόμιμη βάση. Αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο επισημοποιείται η ύπαρξη και η τοποθεσία της επιχείρησής, ενώ παράλληλα προσφέρει διαφάνεια και ασφάλεια τόσο στην επιχείρηση, όσο στους πελάτες και εταίρους.

 • Εάν υπάρχει εταιρία με δηλωμένη έδρα:

Εφόσον η εταιρία στεγάζεται σε επαγγελματικό χώρο, τότε είναι δυνατή η χρήση αυτού ως έδρα του e-shop.

 • Εάν πρόκειται για έναρξη επιχείρησης, τότε θα πρέπει να δηλωθεί έδρα της εταιρίας, δηλαδή:

Η έδρα μιας εταιρίας αναφέρεται στη νομική διεύθυνση ή τον καταστατικά ορισμένο τόπο όπου η εταιρία έχει την κύρια δραστηριότητά της και όπου πραγματοποιούνται οι διοικητικές και διαχειριστικές της λειτουργίες. Συνήθως, η έδρα εταιρίας αναφέρεται στη διεύθυνση που καταχωρείται στο εμπορικό μητρώο και είναι η νομική διεύθυνση της εταιρίας, όπου η εταιρία είναι νομικά εγκατεστημένη. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται για επικοινωνία με τις αρχές, για την αποστολή εγγράφων, και για νομικές διαδικασίες (όπως για παράδειγμα έλεγχος από την εφορία).

Προσοχή! Η έδρα της επιχείρησης δεν θα πρέπει να είναι κατοικία!

Οφείλεται, η δήλωση επαγγελματικού χώρου (γραφείου ή αποθήκης), ενοικιαζόμενου ή ιδιόκτητου για την διεξαγωγή επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η κήρυξη και χρήση του χώρου ως “επαγγελματικό” γίνεται με την έναρξη στην εφορία. 

 1. Τεχνικά ζητήματα και αποφάσεις

 Πριν την κατασκευή του e-shop θα πρέπει να μελετηθούν οι επιζητούμενες δυνατότητες της ιστοσελίδας.

 • Γλώσσες:

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα (eshops) μπορούν να παρουσιαστούν είτε ως πολυγλωσσικά είτε ως μονογλωσσικά, ανάλογα με τον τρόπο προσαρμογής της γλώσσας.

Τα πολυγλωσσικότητα e-shops υποστηρίζουν πολλές γλώσσες και παρέχουν το περιεχόμενο σε διαφορετικές γλώσσες για τους χρήστες από διαφορετικές χώρες, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία αγορών.

Τα μονογλωσσικότητα e-shops προσφέρουν το περιεχόμενό τους μόνο σε μία γλώσσα, μπορεί να είναι η γλώσσα της εταιρίας ή η γλώσσα προτίμησης για τους πελάτες της, απλοποιώντας τη διαχείριση αλλά περιορίζοντας το κοινό. Η επιλογή μεταξύ πολύγλωσσου και μονόγλωσσου e-shop εξαρτάται από τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησης, καθώς και τον στόχο της επικοινωνίας με τους πελάτες.

 • Λιανική ή χονδρική πώληση:

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) μπορούν να προσφέρουν τόσο λιανική όσο και χονδρική πώληση, ανάλογα με τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης.

Σε ποιες χώρες απευθύνεται το e-shop:

Λιανική Πώληση (Retail): Η λιανική πώληση αφορά την πώληση των προϊόντων σε μικρές ποσότητες στον τελικό καταναλωτή. Σε ένα e-shop, αυτό μπορεί να σημαίνει την πώληση ατομικών προϊόντων σε καταναλωτές μέσω του διαδικτύου. Η λιανική πώληση είναι συνήθως η κύρια δραστηριότητα των e-shops.

Χονδρική Πώληση (Wholesale): Η χονδρική πώληση αφορά την πώληση προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες σε άλλες επιχειρήσεις ή εμπόρους αντί για τον τελικό καταναλωτή. Σε ένα e-shop, η χονδρική πώληση μπορεί να σημαίνει την πώληση προϊόντων σε άλλες επιχειρήσεις ή σε άτομα που επιθυμούν να αγοράσουν σε μεγάλες ποσότητες για επαγγελματική χρήση.

Κατά την επιλογή μεταξύ λιανικής και χονδρικής πώλησης σε ένα e-shop, η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη την κεντρική της στρατηγική, τη φύση των προϊόντων που προσφέρει, καθώς και τις ανάγκες των πελατών της. Συχνά, τα e-shops προσφέρουν και τις δύο μορφές πώλησης, ανάλογα με τις ανάγκες τους και την επιχειρηματική τους στρατηγική.

 • Σε ποιες χώρες απευθύνεται το eshop: 

Ο προσδιορισμός του e-shop προς συγκεκριμένες χώρες είναι σημαντική κατεύθυνση που μεταβάλλει την λειτουργία και χρήση του e-shop από τον πελάτη. Μερικοί από τους παράγοντες αυτούς είναι:

Νομικοί και Φορολογικοί Κανονισμοί: Οι νομικές και φορολογικές προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Ένα e-shop που απευθύνεται σε συγκεκριμένες χώρες πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς κάθε χώρας.

Προτιμήσεις Καταναλωτών: Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, όπως οι προτιμήσεις πληρωμής, οι μέθοδοι αποστολής και οι προτιμώμενες πλατφόρμες πληρωμών.

Γλωσσικές Απαιτήσεις: Οι πελάτες προτιμούν συχνά να αγοράζουν από ιστοσελίδες που προσφέρουν περιεχόμενο στη γλώσσα τους. Ένα e-shop που απευθύνεται σε συγκεκριμένες χώρες πρέπει να παρέχει περιεχόμενο στην τοπική γλώσσα.

Συνολικά, η κατεύθυνση ενός e-shop προς συγκεκριμένες χώρες είναι σημαντική για να επιτευχθεί επιτυχία και αποδοτικότητα στην παγκόσμια αγορά.

 • Ο αριθμός των προϊόντων:

Ο αριθμός των προϊόντων σε ένα e-shop μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία του πελάτη, του χρήστη και τις απαιτήσεις διαχείρισης του ιστοτόπου.

Ειδικότερα, ο αριθμός των προϊόντων, μεταβάλλει:

Πλοήγηση και Αναζήτηση: Θα πρέπει να γίνει σωστή ταξινόμηση των προϊόντων για μέγιστη απόδοση της δομής του e-shop και διευκόλυνση του χρήστη κατα την πλοήγησή του. Για παράδειγμα: στην εύρεση των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν, εισαγωγή φίλτρων κ.α.

Απόθεμα και Διαχείριση Αποθεμάτων: Ο αυξημένος αριθμός προϊόντων σημαίνει πιθανώς περισσότερα αποθέματα προς διαχείριση. Η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίσει ότι τα αποθέματα είναι ενημερωμένα και ότι η διαχείρισή τους είναι αποτελεσματική.

Απόδοση και Ταχύτητα Φόρτωσης: Η ύπαρξη περισσότερων προϊόντων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του ιστοτόπου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη η ταχύτητα φόρτωσης των σελίδων και η αποδοτικότητα του e-shop προκειμένου να προσφερθεί μια ομαλή εμπειρία χρήστη.

Προσοχή! Ο αριθμός των προϊόντων επηρεάζει την εμπειρία του χρήστη, τη διαχείριση του ιστοτόπου και τις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης.

Για οποιαδήποτε απορία, είμαστε μόνο ένα τηλέφωνο μακριά! Επικοινώνησε μαζί μας!